Brandy

Fernet

Fërneti është një pije e hidhur aromatike që përftohet nga proçesi i transformimit të alkolit të rrushit, si dhe infuzioni me ekstrakte natyrale të bimëve medicinael ekzotike. Fërneti shijohet më mirë në temperaturën e ambientit ose i shoqëruar me akull.
Permban: alkool rrushi, ekstrakte alkoolike të bimëve aromatike dhe medicinal, sheqer, ujë.
Disponohet ne 0.7 L, 0.2 L
40 % alc /Vol