Brandy

Fernet

Fërneti është një pije e hidhur aromatike që përftohet nga proçesi i transpormimit të alkolit të rrushit, si dhe infuzioni me ekstrakte natyrale të bimëve ekzotike.
Fërneti shijohet më mirë në temperaturën e ambientit ose i shoqëruar me akull.
Permban: alkool rrushi, ekstrakte alkoolike të bimëve aromatike dhe medicinal, sheqer, ujë.