Çertifikatat e Cilesisë dhe Sigurisë.

Kantina Gjergj Kastrioti Skenderbeu eshte e vendosur ne plotesimin e te gjitha standarteve te cilesise dhe te sigurise per konsumatorin.
Me poshte gjeni çertifikatat e standartit te cilat deshmojne per cilesine dhe sigurine e prodhimeve tona.